Gilwell trainingDe Gilwellcursus richt zich op je functioneren binnen je huidige of toekomstige Scoutingfunctie. Als je deelneemt aan een Gilwellcursus betekent dit dat je allerlei dingen te weten komt over hoe je binnen je leidingteam, of andere Scoutingfunctie functioneert. Op deze manier is het mogelijk om je eigen functioneren te bezien en zo nodig aan te passen en er zo voor te zorgen dat je nog beter functioneert dan dat je al deed. Niet alleen jij maar ook de anderen in je team zullen daar profijt van hebben! De Gilwellcursussen behoren tot de landelijke vervolgtrainingen die worden georganiseerd door een enthousiast Gilwell Trainingsteam.

Klik op www.gilwell.scouting.nl voor meer informatie over de Gilwell.