Taken van de voorzitter

 • Vrijwilligersfunctie.
Plaats in de organisatie:
 • De Regio Noordoost Brabant, is het niveau tussen de (plaatselijke) groepen van de voormalige districten Maasland en Veghel en het landelijk bestuurlijk niveau;
 • Maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur.
Doel van de functie:
 • Geeft leiding aan het Dagelijks Bestuur Regio Noordoost Brabant;
 • Vertegenwoordigt samen met de secretaris de regio "in en buiten rechte", in aangelegenheden met derden.
Hoofdtaken:
 • Vertaalt het landelijke beleid in beleid op regio niveau;
 • De voorzitter is verantwoordelijk voor het opstellen van beleidsplannen;
 • Deze korte en lange termijn - beleidsplannen moeten vervolgens naar de (plaatselijke) groepen gecommuniceerd worden;
 • Leidt de bestuursvergaderingen en is in samenwerking met de secretaris verantwoordelijk voor de opstelling van vergaderagenda's;
 • Ziet erop toe, dat gemaakte afspraken worden nagekomen en dat er een goede verdeling is van de bestuurlijke activiteiten;
 • Zit de regioraads vergaderingen voor;
 • Legt namens het bestuur verantwoording af aan de groepen t.b.v. de regioraad;
 • Presenteert beleidsplannen aan de regioraad;
 • Netwerkontwikkeling en communicatie met subsidiegevers c.q. derde geldstroom;
 • Delegeert een aantal taken naar de vicevoorzitter;
 • De voorzitter ondersteunt de groepen in de contacten naar (proviciale/gemeentelijke) overheid, aangaande vergunningen, subsidies en andere formele aangelegenheden;
 • De voorzitter onderhoudt tevens de bestuurscontacten met de andere regio's.
Benodigde deskundigheid:
 • Beschikt over vergadertechnische-, communicatieve- en organisatorische vaardigheden;
 • Moet co√∂rdineren, stimuleren, activeren en delegeren van bestuurlijke activiteiten;
 • Dient over goede contactuele eigenschappen te beschikken, en dient "team-leider" kwaliteiten bezitten;
 • Dient een goed overzicht te kunnen houden tijdens vergaderingen en bijeenkomsten.
Gewenst:
 • Dient affiniteit te hebben met het vrijwilligerswerk in het algemeen en met Scouting in het bijzonder;
 • Dient bereid zijn om door middel van het volgen van cursussen en training, deskundigheid te vergaren (b.v. cursus NDLG);
 • Klantgerichte en resultaat gerichte instelling, projectmatig kunnen werken;
 • Kunnen functioneren in het spanningveld van een landelijke organisatie met regionale vertakkingen;
 • Kunnen doorvoeren van veranderingen, vernieuwingsgericht management.
Aanstelling / benoeming:
 • De kandidaat kan worden voorgedragen door het regiobestuur;
 • De voorzitter wordt benoemd door de regioraad, voor een periode van 2-4 jaar;
 • De verkiezing/benoeming mag niet samenvallen met die van de secretaris en penningmeester.