Taken van het bestuur

De regio Noordoost Brabant zal de groepen op een goede en adequate wijze ondersteunen, zodat de jeugdleden een plezierige tijdsbesteding hebben. Dit kan onder ander worden bereikt met het realiseren van een op maat gesneden trainingsaanbod en ondersteuningsaanbod:

  • voor leidinggevenden op groepsniveau: het realiseren van een programma-inhoudelijke ondersteuning.
  • voor stichtings- en groepsbestuurders; om hen te ondersteunen bij het management binnen de groep, op het gebied van financiën, accommodatie, materialen en medewerkersbeleid in de groep.

Daarnaast wil de regio Noordoost Brabant, leden- en kaderactiviteiten en gezamenlijke projecten op bovengroepsniveau realiseren. De regio Noordoost Brabant zal de groepen ondersteunen door middel van een helpdesk, een activiteitenteam, een trainings- en ondersteuningsteam en een PR- en voorlichtingsteam en groepsconsulenten. De regio Noordoost Brabant kan op verzoek bijeenkomsten voor bestuur en speltakleiding organiseren.

Met een klantgericht aanbod van produkten en diensten moet de betrokkenheid van groepen in de regio Noordoost Brabant worden verbeterd; tevens dient participatie van groepen in de regio worden vergroot.
Het moet voor medewerkers in de regio aantrekkelijk zijn en tevens een meerwaarde hebben om een functie in de regio te vervullen.
De organisatie moet zo zijn opgebouwd dat er flexibel kan worden ingespeeld op vragen van groepen en op veranderingen.

Voor het verwezenlijken van het bovenstaande is een daadkrachtig bestuur nodig dat slagvaardig de toekomst tegemoet treedt. Daarom zijn taak/functie profielen geschreven welke dienen te worden gehanteerd bij werving en selectie van bestuursleden. Voor de Regio Noordoost Brabant is er sprake van een bestuur van negen personen (inclusief de teamcoördinatoren). Zij allen, hebben enkele malen per jaar een gezamenlijke vergadering. De coördinatoren vergaderen daarnaast met hun teamleden voor het formuleren en uitvoeren van hun werkplannen.