Taken van de secretaris

 • Vrijwilligersfunctie.
Plaats in de organisatie:
 • De Regio Noordoost Brabant, is het niveau tussen de (plaatselijke) groepen en het landelijk bestuurlijk niveau;
 • Maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur.
Doel van de functie:
 • Zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat;
 • Vertegenwoordigt samen met de voorzitter de regio "in en buiten rechte", in aangelegenheden met derden.
Hoofdtaken:
 • Stelt samen met de voorzitter de vergader-agenda’s op, en verstuurt deze naar de plaatselijke groepen en de regio teams;
 • Bereid met de voorzitter de bestuursvergaderingen voor;
 • Verzorgt de noodzakelijke administratie en correspondentie van het regiobestuur;
 • Zorgt voor algehele verslaglegging en voor het onderhouden van de (deel)archieven van de Regio Noordoost Brabant;
 • Zorgt dat de noodzakelijke verslagen worden gemaakt en verzonden;
 • Onderhoudt contacten naar de andere regio’s en de landelijke Scouting organisatie;
 • Voert mede het regiobeleid uit.
Benodigde deskundigheid:
 • Beleids en planmatig kunnen denken en werken;
 • Goede contactuele en schriftelijke vaardigheden.
Gewenst:
 • Dient affiniteit te hebben met vrijwilligerswerk in het algemeen en met Scouting in het bijzonder;
 • Dient bereid te zijn, om door middel van het volgen van cursussen en training, deskundigheid te vergaren;
 • Goede telefonische bereikbaarheid.
Aanstelling / benoeming:
 • De secretaris wordt benoemd door de regioraad, voor een periode van 2-4 jaar;
 • De verkiezing/benoeming mag niet samenvallen met die van de voorzitter en penningmeester;
 • De kandidaat kan worden voorgedragen door het regiobestuur.