#Scouting2025-event


Zondag 19 april 2015 was een unieke dag in de geschiedenis van Scouting. Met scouts uit heel Nederland en uit alle lagen van Scouting Nederland hebben we nagedacht over hoe Scouting er in 2025 uit zou moeten zien. Vanuit de regio Noordoost-Brabant zijn we met negen scouts naar dit evenement in Arnhem afgereisd. De delegatie bestond uit leid(st)ers van de Bevers, van de Welpen en van de de Scouts, maar ook hadden we Roverscouts, een bestuurslid en een ouder mee in onze afvaardiging. Scouting Langenboom, Scouting Mira Ceti Nistelrode en Scouting Uotha uit Uden hebben hiermee hun visie en hun ideeën ingebracht in onze gezamenlijk toekomstplannen!


Scouting is een beweging die niet vastgeroest zit in haar eigen ideeën, maar altijd met de tijd is meegegaan. De ribbroek, de kniekousen en ‘Akela wij doen ons best’, hebben we al een tijdje achter ons gelaten. Helemaal in stijl met Scouting 2.0 was bij dit evenement volop gebruik gemaakt van de nieuwste technieken. Geen briefjes, maar een app en geen flap-overs, maar beeldschermen en ga zo maar door. Niet alleen omdat het kan, maar vooral een innovatieve manier om efficiënt 500 meningen snel te destilleren tot enkele behapbare verwoordingen. En dat lukte ook!“Wat is jouw Scoutingdroom over tien jaar?” We zitten met 3 à 4 personen aan een tafel; personen die elkaar tot dat moment nog nooit hadden ontmoet. In een kwartier hebben we gesproken hoe die droom er voor ieder van onze tafel uit zou zien. Aan het einde werd ons gevraagd of we van wat we hadden besproken, per persoon, alles wilden samenvatten in één enkel woord en dit woord te posten in de Scouting-app. De honderden individueel bepaalde woorden werden ter plekke live in enkele seconden samengesteld tot een grote woord-cloud.

Na deze eerste ronde, zijn we alle deelnemers in de zaal van tafel gewisseld. We kwamen daarmee wederom aan tafel met nieuwe onbekende scouts. Een nieuwe vraag, een nieuwe overlegronde en een nieuwe woord-cloud kwam daaruit. Dit herhaalde zich in totaal drie keer om aan het einde van de ochtend alle drie de woord-clouds samen te voegen tot een grote cloud. Op een verrassend vloeiende manier hebben de 500 scouts gezamenlijk de belangrijkste woorden omgezet naar acht toekomst-thema.

Het resultaat mocht er wezen, we zijn daarmee tot de volgende acht thema’s gekomen die we het belangrijk vinden om op te focussen de komende tien jaar:

  • Zichtbaar en Trots;
  • Openheid;
  • Diversiteit;
  • Uitdaging en Ontwikkeling;
  • Samenwerking;
  • Vrijwilligers;
  • Communicatie en
  • Verbinding.

Na de middag hebben we in wat langer durende tafelgesprekken (met wederom onbekend scouts), uitwerking proberen te geven aan de acht thema’s. Iedereen koos voor zich één van de acht thema waar hij of zij veel affiniteit mee had, om daar dieper over na te denken. Wat bedoelen we precies met “Zichtbaarheid”? Voor wie en hoe willen we zichtbaar zijn? En op welke elementen van Scouting willen we dan trots zijn? En hoe gaan we dat alles bereiken? De uitwerking van al deze vragen hebben we per tafel samengevat in een digitaal “moodboard”.

  

De dag werd afgesloten met een overzicht van alle moodboards. Hiermee kon iedereen bekijken tot welke uitwerking de andere tafels waren gekomen. Met stickers kon je vijf stemmen uitbrengen op één of meerdere moodboards die jij inspirerend vond.

  

Na enkele dankwoorden vanaf het podium en een kleine borrel was hiermee de dag afgesloten. Vol nieuwe indrukken, geïnspireerd voor de toekomst en beduusd met wat voor passie iedereen spreek over onze prachtige vereniging, zijn we omstreeks half vijf weer huiswaarts gekeerd.

Als regiobestuur en landelijke raadsleden, willen we voor iedereen die is meegegaan een speciaal dankjewel uitspreken! De toekomst van Scouting bepalen we niet vanuit Leusden of vanuit de landelijk raad, maar die maken we met al onze leden. Jullie hebben die verantwoordelijkheid gezien, begrepen en opgepakt en daarmee geholpen om onze nieuwe stip aan de horizon te zetten. Dank!

Specialisten van het Landelijk Service Centrum in Leusden gaan aan de hand van de uitkomsten van dit evenement nu het meerjarenbeleidsplan opstellen. De acht thema’s staan daarin centraal en daar wordt niet meer van afgeweken! In de landelijke raad van december 2015 zal het meerjarenbeleid ter goedkeuring worden aangeboden. Via de regio(raad) zullen we iedereen over de voortgang en uitkomsten op de hoogte houden.


Mede namens Marianne Bosman,
Wouter van der Velden
Afvaardiging landelijke raad voor NO-Brabant


-------------------------------------------------------------------------------------

Meer informatie:
- www.scouting.nl/2025 - algemene informatie
- https://www.facebook.com/events/336616496549044/ - foto’s